DRIVMEDEL

Dubbelt hållbar

Vill du byta till 100% fossilfritt drivmedel som ger en kraftig miljöbesparing (upp till 90%) och som dessutom är konkurrenskraftigt ekonomiskt? HVO är ett fossilfritt dieseldrivmedel som kan användas direkt i dieseldrivna fordon utan att något behöver bytas ut. Du får ett bränsle som är hållbart både ur miljö- och ekonomisk synpunkt!

Vad är HVO?

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är ett syntetiskt drivmedel (diesel) som kan tillverkas av olika typer av förnyelsebara råvaror som processade vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Kemiskt är HVO närmast identiskt med fossil diesel och ett perfekt alternativ för den som önskar att minska sitt klimatavtryck utan att ge avkall på ekonomi eller driftsäkerhet.

Vår HVO är 100% förnybar och uppfyller kraven enligt Klass A, CEN/TS 15940.

Fördelar

HVO är ur brukarsynpunkt identiskt med fossil diesel och kan användas i konventionella dieselmotorer utan omställning och kan ge en koldioxidreducering på upp till 90% jämfört med fossil diesel. HVO kräver inte heller kortare serviceintervaller jämfört med fossil diesel. HVO klarar tuffa köldkrav och har ett driftintervall i temperaturer ner till -34 grader.

HVO är en perfekt produkt för dig som vill ha ett förnybart drivmedel och som ställer höga krav på kvalitet och tillförlitlighet.

Produktblad

Säkerhetsdatablad

CANOIL innehar Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar HVO. 

Kontakta order@canoil.se för beställning.

Vår RME Biodiesel B100 är ett Svensktillverkat biobaserat drivmedel som uppfyller kraven enligt SS-EN14214  och är en högkvalitativ förnyelsebar produkt som klarar tuffa krav på driftsäkerhet och köldpåfrestningar.

 

100% förnyelsebart i tanken

RME Biodiesel B100 är ett perfekt drivmedel för tunga transporter, entreprenadmaskiner m.fl. där man vill ha ett bränsle som är hållbart ur miljö och ekonomisynpunkt. RME Biodiesel möjliggör en kraftigt minskad miljöpåverkan för transporter samt entreprenadarbeten och underlättar arbetsmiljöarbetet då det är inte är skadligt för miljön, inte brandfarligt eller skadligt för hälsan.

 

Vad är RME?

RME är en förkortning för RapsMetylEster och är rapsolja som genomgår en process där rapsoljan och metanol reagerar med varandra i hög temperatur under högt tryck. I processen omförestras oljan och det bildas RME och glycerol.

 

Vilka fordon kan köra på RME?

RME är lämpligt som drivmedel i lastbil, buss och entreprenadmaskiner. CANOIL har bred erfarenhet av omställning till RME Biodiesel, kontakta oss så hjälper vi er med fordonsutredning, anpassning och driftsättning.

CANOIL innehar Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar RME. 

 

Kontakta order@canoil.se för beställning.

Drivmedel för alla tillfällen

Vi har traditionell diesel med mellan 0% och 50% förnybart innehåll. Den innehåller vårdande tillsatser som smörjer och rengör din motor. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med rätt produkt för dig!

 • Diesel B0 ”Blankdiesel” med 0% förnybart innehåll.
 • Diesel B0 Färgad ”Gröndiesel” med 0% förnybart innehåll. Lågskattad
 • Diesel B7 ”Standarddiesel” med 7% RME
 • Diesel B50 med 50% förnybart innehåll

 

För att hjälpa dig att undvika driftstopp erbjuder vi även automatiska leveranser. Vi gör dessa med hjälp av elektronisk mätutrustning som övervakar nivån i din cistern.

 

Kontakta order@canoil.se för beställning.

Förnybar energi från restprodukt

Vi har flera varianter av diesel och gasoil för marint bruk. Från småbåtar till fartygsapplikationer. Vi levererar längst hela kustbandet från kaj till fartyg av varierande storlek. Kontakta oss idag för att få veta mer om våra marinbunker tjänster.

 

 • Diesel B0 ”Blankdiesel” med 0% förnybart innehåll.
 • Diesel B0 Färgad ”Gröndiesel” med 0% förnybart innehåll. Lågskattad
 • Gasoil
 • Motorbrännolja med ett svavelinnehåll under 0,05% för drift av stationära motorer, mindre fartyg i kommersiell drift m.m.
 • GasOil finns i två stycken utföranden;
 • GasOil E10 Anpassad för att klara lagringstemperaturer ned mot -10 °C
 • GasOil E32 Anpassad för att klara lagringstemperaturer ned mot -32 °C

 

Kvalitetsnivå

Uppfyller med god marginal kvalitetsfordringarna enligt Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008. GasOil färgas grön, i enlighet med SFS 1993:187.

 

Kontakta order@canoil.se för beställning.

Vi tillhandahåller Aspens kompletta sortiment av alkylatbensin och diesel.

Aspen 2 – Bränsle för luftkylda tvåtaktsmotorer

Aspen 2 är alkylatbensin som säljs färdigblandad med två procent av Aspens helsyntetiska 2-taktsolja. Aspen 2 kan användas till olika typer av luftkylda tvåtaktsmotorer. En sådan motor kan du till exempel hitta i en motorsåg, röjsåg, kapmaskin eller häcksax.

Aspen 4 – Bränsle för olika typer av fyrtaktsmotorer

Aspen 4 är en specialutvecklad alkylatbensin för fyrtaktsmotorer. Den kan användas till en rad olika fyrtaktsmotorer, som till exempel gräsklippare, jordfräsar och snöslungor.

Aspen D – Bränsle för mindre dieselmotorer

Bokstaven D i Aspen D står för diesel. Aspen D består av 100% förnybar råvara och är en diesel som tagits fram speciellt för användare med omtanke om människa, maskin och miljö.

Aspen+ – Specialbränsle för sport- och standardmotorer.

Aspen+ är ett högoktanigt och miljöanpassat specialbränsle för dig som vill ha maximal prestanda. Det kan användas till bilar, motorcyklar, gokarts eller båtar. Din motor kommer att bli renare och hålla längre. Risken för knackning minskar och bränslet är mer skonsamt för både luft och vatten.

Aspen R – Specialbränsle för motorsport

Aspen R är bränslet för dig som bara vill ha det bästa, och vara säker på att din motor levererar till sin fulla kapacitet, gång efter gång. Det används främst inom motorsport, där kraven på en kraftfull och stabil prestation från bil, gokart eller motorcykel är som högst

 

Kontakta order@canoil.se eller gå in på oljejour.se och lägg din beställning.

HVO

Dubbelt hållbar

Vill du byta till 100% fossilfritt drivmedel som ger en kraftig miljöbesparing (upp till 90%) och som dessutom är konkurrenskraftigt ekonomiskt? HVO är ett fossilfritt dieseldrivmedel som kan användas direkt i dieseldrivna fordon utan att något behöver bytas ut. Du får ett bränsle som är hållbart både ur miljö- och ekonomisk synpunkt!

 

Vad är HVO?

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är ett syntetiskt drivmedel (diesel) som kan tillverkas av olika typer av förnyelsebara råvaror som processade vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Kemiskt är HVO närmast identiskt med fossil diesel och ett perfekt alternativ för den som önskar att minska sitt klimatavtryck utan att ge avkall på ekonomi eller driftsäkerhet.

Vår HVO är 100% förnybar och uppfyller kraven enligt Klass A, CEN/TS 15940.

 

Fördelar

HVO är ur brukarsynpunkt identiskt med fossil diesel och kan användas i konventionella dieselmotorer utan omställning och kan ge en koldioxidreducering på upp till 90% jämfört med fossil diesel. HVO kräver inte heller kortare serviceintervaller jämfört med fossil diesel. HVO klarar tuffa köldkrav och har ett driftintervall i temperaturer ner till -34 grader.

HVO är en perfekt produkt för dig som vill ha ett förnybart drivmedel och som ställer höga krav på kvalitet och tillförlitlighet.

Produktblad

Säkerhetsdatablad

CANOIL innehar Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar HVO. 

Kontakta order@canoil.se för beställning.
RME BIODIESEL B100

Vår RME Biodiesel B100 är ett Svensktillverkat biobaserat drivmedel som uppfyller kraven enligt SS-EN14214  och är en högkvalitativ förnyelsebar produkt som klarar tuffa krav på driftsäkerhet och köldpåfrestningar.

 

100% förnyelsebart i tanken

RME Biodiesel B100 är ett perfekt drivmedel för tunga transporter, entreprenadmaskiner m.fl. där man vill ha ett bränsle som är hållbart ur miljö och ekonomisynpunkt. RME Biodiesel möjliggör en kraftigt minskad miljöpåverkan för transporter samt entreprenadarbeten och underlättar arbetsmiljöarbetet då det är inte är skadligt för miljön, inte brandfarligt eller skadligt för hälsan.

 

Vad är RME?

RME är en förkortning för RapsMetylEster och är rapsolja som genomgår en process där rapsoljan och metanol reagerar med varandra i hög temperatur under högt tryck. I processen omförestras oljan och det bildas RME och glycerol.

 

Vilka fordon kan köra på RME?

RME är lämpligt som drivmedel i lastbil, buss och entreprenadmaskiner. CANOIL har bred erfarenhet av omställning till RME Biodiesel, kontakta oss så hjälper vi er med fordonsutredning, anpassning och driftsättning.

CANOIL innehar Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar RME. 

Kontakta order@canoil.se för beställning.
DIESEL

Drivmedel för alla tillfällen

Vi har traditionell diesel med mellan 0% och 50% förnybart innehåll. Den innehåller vårdande tillsatser som smörjer och rengör din motor. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med rätt produkt för dig!

 • Diesel B0 ”Blankdiesel” med 0% förnybart innehåll.
 • Diesel B0 Färgad ”Gröndiesel” med 0% förnybart innehåll. Lågskattad
 • Diesel B7 ”Standarddiesel” med 7% RME
 • Diesel B50 med 50% förnybart innehåll

För att hjälpa dig att undvika driftstopp erbjuder vi även automatiska leveranser. Vi gör dessa med hjälp av elektronisk mätutrustning som övervakar nivån i din cistern.

Kontakta order@canoil.se för beställning.
MARINDIESEL

Förnybar energi från restprodukt

Vi har flera varianter av diesel och gasoil för marint bruk. Från småbåtar till fartygsapplikationer. Vi levererar längst hela kustbandet från kaj till fartyg av varierande storlek. Kontakta oss idag för att få veta mer om våra marinbunker tjänster.

 • Diesel B0 ”Blankdiesel” med 0% förnybart innehåll.
 • Diesel B0 Färgad ”Gröndiesel” med 0% förnybart innehåll. Lågskattad
 • Gasoil
 • Motorbrännolja med ett svavelinnehåll under 0,05% för drift av stationära motorer, mindre fartyg i kommersiell drift m.m.
 • GasOil finns i två stycken utföranden;
 • GasOil E10 Anpassad för att klara lagringstemperaturer ned mot -10 °C
 • GasOil E32 Anpassad för att klara lagringstemperaturer ned mot -32 °C

 

Kvalitetsnivå

Uppfyller med god marginal kvalitetsfordringarna enligt Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008. GasOil färgas grön, i enlighet med SFS 1993:187.

Kontakta order@canoil.se för beställning.
ALKYLATBENSIN

Vi tillhandahåller Aspens kompletta sortiment av alkylatbensin och diesel.

Aspen 2 – Bränsle för luftkylda tvåtaktsmotorer

Aspen 2 är alkylatbensin som säljs färdigblandad med två procent av Aspens helsyntetiska 2-taktsolja. Aspen 2 kan användas till olika typer av luftkylda tvåtaktsmotorer. En sådan motor kan du till exempel hitta i en motorsåg, röjsåg, kapmaskin eller häcksax.

 

Aspen 4 – Bränsle för olika typer av fyrtaktsmotorer

Aspen 4 är en specialutvecklad alkylatbensin för fyrtaktsmotorer. Den kan användas till en rad olika fyrtaktsmotorer, som till exempel gräsklippare, jordfräsar och snöslungor.

 

Aspen D – Bränsle för mindre dieselmotorer

Bokstaven D i Aspen D står för diesel. Aspen D består av 100% förnybar råvara och är en diesel som tagits fram speciellt för användare med omtanke om människa, maskin och miljö.

 

Aspen+ – Specialbränsle för sport- och standardmotorer

Aspen+ är ett högoktanigt och miljöanpassat specialbränsle för dig som vill ha maximal prestanda. Det kan användas till bilar, motorcyklar, gokarts eller båtar. Din motor kommer att bli renare och hålla längre. Risken för knackning minskar och bränslet är mer skonsamt för både luft och vatten.

 

Aspen R – Specialbränsle för motorsport

Aspen R är bränslet för dig som bara vill ha det bästa, och vara säker på att din motor levererar till sin fulla kapacitet, gång efter gång. Det används främst inom motorsport, där kraven på en kraftfull och stabil prestation från bil, gokart eller motorcykel är som högst

Kontakta order@canoil.se eller gå in på oljejour.se och lägg din beställning