VÅRA LEVERANSFORDON ANVÄNDER FOSSILRITT BRÄNSLE

RME Eldningsolja

Förnyelsebart bränsle till din befintliga oljepanna

Vår RME Eldningsolja är en biobaserad eldningsolja som består av 100% RME (rapsmetylester). Den uppfyller kraven enligt SS-EN14214 och är en mycket högkvalitativ förnyelsebar produkt som klarar tuffa krav på driftsäkerhet och köldpåfrestningar.

RME Eldningsolja är ett perfekt alternativ för dig som söker en eldningsolja som är hållbar ur miljö- och ekonomisk synpunkt. Det möjliggör en kraftigt minskad miljöpåverkan för uppvärmning och underlättar arbetsmiljöarbetet då det är inte är skadligt för miljön, brandfarligt eller skadligt för hälsan.

Fördelar

 • Enkel konvertering från fossil eldningsolja
 • Mycket låga koldioxidutsläpp
 • Fungerar direkt i oljepannan
 • Låga omställningskostnader
 • Hög kvalitet för problemfri drift
 • Kräver ingen uppvärmning

 

Konvertering och drift

Vi har lång erfarenhet av att ställa om stora som små anläggningar till RME drift. Kontakta oss så hjälper vi dig med omställning, driftsättning och underhåll av din anläggning.
Vi ser till att din övergång till fossilfri drift blir smidig, problemfri och ekonomiskt hållbar för hela driftstiden.

 

CANOIL innehar Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar RME. 

 

Kontakta order@canoil.se för beställning.

FAME Zero

Kostnadseffektiv och klimatsmart i befintlig oljepanna

FAME (Fatty Acid Metyl Ester eller Fettsyrametylester) är en förnybar bioolja av dieselkvalitet. Den vanligaste råvaran i Sverige är rapsolja som förestras till rapsmetylester, RME.

CANOIL har utöver RME ett antal FAME produkter av andra råvaror och restprodukter.
Våra FAME Eldningsoljor utmärker sig genom att ha egenskaper som liknar RME och passar utmärkt i anläggningar där ombyggnation inte är lämpligt och en enkel konvertering är att föredra men också är mycket konkurrenskraftigt ekonomiskt.

Vår FAME Zero har upp till 85% CO2-reduktion.

Fördelar

 • Enkel konvertering från fossil eldningsolja
 • Mycket låga koldioxidutsläpp
 • Fungerar direkt i oljepannan
 • Låga omställningskostnader
 • Hög kvalitet för problemfri drift
 • Kräver ingen uppvärmning
 • Låg kostnad

 

Konvertering och drift

Vi har lång erfarenhet av att ställa om stora som små anläggningar till FAME Zero drift. Kontakta oss så hjälper vi dig med omställning, driftsättning och underhåll av din anläggning. Vi ser till att din övergång till fossilfri drift blir smidig, problemfri och ekonomiskt hållbar för hela driftstiden.

 

CANOIL innehar Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar FAME. 

 

Kontakta order@canoil.se för beställning.

CANOIL Eldningsolja 1 Bio

Första steget mot förnyelsebar drift

Eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare med 25%, 50% eller 75% förnyelsebart innehåll.  Eo1 Bio är en eldningsolja 1 med mycket låga halter av svavel, kväve och aromater. Har mycket goda förbrännings egenskaper vilket ger låga utsläppsnivåer.

Har goda köldegenskaper och kan lagras i utomhuscistern. Passar känsliga installationer där andra förnyelsebara alternativ inte lämpar sig men en minskad klimatpåverkan efterfrågas.

 

Fördelar

 • Enkel konvertering från fossil eldningsolja
 • Fungerar direkt i oljepannan
 • Låga omställningskostnader
 • Hög kvalitet för problemfri drift
 • Kräver ingen uppvärmning
 • Låg kostnad

 

Kontakta order@canoil.se för beställning.

Bioolja

Förnybar energi från restprodukt

CANOIL levererar biooljor i flera varianter och kvaliteter med anpassade egenskaper för olika anläggningsegenskaper och storlekar.

Bioolja framställs av biologiska rest- och biprodukter från bland annat livsmedelsindustri och biodieseltillverkning. Kombinationen av växtbaserade råvaror och att det är en restprodukt ger bioolja mycket goda klimategenskaper.

 

Fördelar

 • Högt energiinnehåll
 • Skattebefriat
 • Hög klimatnytta
 • Låg kostnad

 

CANOIL innehar Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar bioolja. 

 

Kontakta order@canoil.se för beställning.