VILKA ÄR VI?

CANOIL är ett familjeföretag som arbetat med förnyelsebara energiprodukter sedan 2009. Vi tillhandahåller förnyelsebara energiprodukter & tjänster inom smörjmedel, eldningsoljor, fetter och drivmedel. Våra kunder finns i alla storlekar och över hela landet från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Vår målsättning är att genom att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser på marknaden bidra till en hållbar utveckling.

Vi har mångårig erfarenhet och kunskap av våra produkter. Vi har idag kunder inom alla segment, exempel på det är Statliga myndigheter, kommunal verksamhet, fastighetsbolag, tillverkande industri, transportindustri etc.

MILJÖFOKUS

CANOIL arbetar aktivt med miljön i fokus, vi strävar hela tiden att förbättra oss och att kunna erbjuda bättre tjänster ur ett miljöperspektiv. Tillsammans med våra kunder plockar vi fram nya förnyelsebara produkter för en ökad klimatnytta.

Ett exempel är att alla våra vägtransporter utförs med fordon som använder fossilfria bränslen vid transport från depå till slutkund.

Hållbara energiprodukter
för en hållbar framtid