Vi tillhandahåller kompletta lösningar för tank, nivåövervakning och service

Cistern och tankstation

Att placera en egen cistern på gården eller industriområdet kan vara både kostnadseffektivt och klimatsmart i form av minskade transporter och tidsvinster. Vi tillhandahåller cistern och pumplösningar i alla storlekar anpassade efter Ert behov.

CISTERNER

CANOILs dubbelmantlade cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2″, sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Vi har cisterner från 1 till 100 kubikmeters kapacitet.

PUMPAR

Vi har pumplösningar från enklaste handpump till avancerade högflödespumpar. Det finns en lösning för alla behov.

TANKSTATIONER

CANOILs erbjuder kompletta tankstationer utrustade med cistern i valfri storlek, anpassat pumpsystem och betalkortssystem. Tankstationerna kan utrustas med webbaserade övervakningssystem, nivålarm mm. för optimal säkerhet och användavänlighet. Tankstationerna kan anpassas för ett eller flera bränslen, spolarvätska, additiv mm.

Vi hjälper Er med tillstånd och kontakt med myndigheter för placering av cistern.

ADMINISTRATION

Ingen lust med pappersarbetet? Låt oss sköta driften hela vägen till fakturering av kortinnehavaren.

Kontakta info@canoil.se för att få reda på hur vi kan hjälpa er med en komplett lösning.

Pejlsystem och automatleverans

Vi erbjuder rikstäckande tankbilsleveranser av våra produkter. För att hjälpa dig att undvika driftstopp erbjuder vi även automatiska leveranser och nivåövervakning. Vi gör dessa med hjälp av elektronisk mätutrustning som övervakar nivån i din cistern via ett enkelt webbgränssnitt.

Med hjälp av systemet får du som kund dessutom en enkel överblick av förbrukning, lager och leveranspunkter.

Kontakta info@canoil.se om du vill ha mer information om våra tjänster för automatiska leveranser och nivåövervakning.

Service och underhållstjänster

Vi tillhandahåller en rad olika tjänster inom teknisk service, underhåll och ombyggnation av anläggningar.

ANLÄGGNINGSBESIKTNING

Innan Ni byter bränsle i en anläggning är det av yttersta vikt att det utförs en besiktning av anläggningen för att säkerställa att cistern, kopplingar, packningar och filter är av rätt kvalitet och skick för att klara det nya bränslet.

Vi utför besiktningar av brännaranläggningar för att säkerställa att Er anläggning är i gott skick, samt anpassade och lämpliga för drift med tilltänkt bränsle.

OMSTÄLLNING AV ANLÄGGNING

Behöver Ni utföra några justeringar på er anläggning inför ett bränslebyte så kan vi hjälpa till med att anpassa Er anläggning så att den uppfyller de krav som finns för drift med det nya bränslet.

Tank och cistern

CANOILs dubbelmantlade cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2″, sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Vi har cisterner från 1 till 100 kubikmeters kapacitet.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Oljebrännare behöver regelbunden service och underhåll för att fungera optimalt.

Vi utför service och underhåll på Er anläggning för att få högsta möjliga driftsäkerhet samt längsta möjliga livslängd på anläggningen.

Kontakta order@canoil.se för beställning.