TANKLÖSNINGAR

HYRTANKAR

Hyr tank för kortare eller längre tid och beställ bränsle från oss.

Vi erbjuder bränsletankar i storlekarna 2m³, 3m³,10m³, 20m³ och 30m³ för uthyrning. Transporten sker med kranbil. Se till att du har ett avjämnat underlag att ställa tanken på.

Tankarna på 10m³ står i 20ft container, 20m³ och 30m³ står i vagga. Tankarna på 2m³ och 3m³ har lyftöglor och gaffeluttag och är konstruerade för att flyttas när tanken är full med bränsle. Den låsbara luckan låser och säkrar pumputrustningen och bränsleportarna som kan driva dieseldrivna aggregat och pumpa bränsle även när luckan är låst. Tankarna är dubbelmantlad 110% och uppfyller de senaste miljökraven.

UTRUSTNING SOM INGÅR

Standard (förmonterat)

· Elektroniskt överfyllnadsskydd

· Tankbilskoppling

· Analog & digital nivåmätare · Sugledning

· 230V pump (56L/min) Digital nivåmätare

Digital nivåmätare

· Gör det enklare för dig att mäta dina tankar på svåråtkomliga platser.

· Uppdateras med timvärden som standard 3ggr/dygn

· Upp till 3 års batterilivslängd under normala förhållanden

· Enkel åtkomst till nivå och volymdata

· 4G/LTE CAT-M1 för optimal täckning

PUMPAUTOMAT MED MOLNBASERAD ÖVERVAKNING (TILLVAL)

· Systemet knyter automatiskt ihop tankningar mot användaren, fordon och  registreringsnummer med timmar och kilometer om så önskas.

· Användare använder en SmartPhone med en app för att identifiera sig för tankning.

· Med detta system hamnar all data i molnet direkt via användarens mobiltelefon och därför  behövs inget internet.

· Alla inställningar på dessa enheter, statistik och hantering av användare sköts via  webbportalen som är molnbaserad.

Hyr tank för kortare eller längre tid och beställ bränsle från oss.

Vi erbjuder bränsletankar i storlekarna 2m³, 3m³,10m³, 20m³ och 30m³ för uthyrning. Transporten sker med kranbil. Se till att du har ett avjämnat underlag att ställa tanken på.

Tankarna på 10m³ står i 20ft container, 20m³ och 30m³ står i vagga. Tankarna på 2m³ och 3m³ har lyftöglor och gaffeluttag och är konstruerade för att flyttas när tanken är full med bränsle. Den låsbara luckan låser och säkrar pumputrustningen och bränsleportarna som kan driva dieseldrivna aggregat och pumpa bränsle även när luckan är låst. Tankarna är dubbelmantlad 110% och uppfyller de senaste miljökraven.

 

UTRUSTNING SOM INGÅR

Standard (förmonterat)

· Elektroniskt överfyllnadsskydd

· Tankbilskoppling

· Analog & digital nivåmätare · Sugledning

· 230V pump (56L/min) Digital nivåmätare

Digital nivåmätare

· Gör det enklare för dig att mäta dina tankar på svåråtkomliga platser.

· Uppdateras med timvärden som standard 3ggr/dygn

· Upp till 3 års batterilivslängd under normala förhållanden

· Enkel åtkomst till nivå och volymdata

· 4G/LTE CAT-M1 för optimal täckning

 

PUMPAUTOMAT MED MOLNBASERAD ÖVERVAKNING (TILLVAL)

· Systemet knyter automatiskt ihop tankningar mot användaren, fordon och  registreringsnummer med timmar och kilometer om så önskas.

· Användare använder en SmartPhone med en app för att identifiera sig för tankning.

· Med detta system hamnar all data i molnet direkt via användarens mobiltelefon och därför  behövs inget internet.

· Alla inställningar på dessa enheter, statistik och hantering av användare sköts via  webbportalen som är molnbaserad.

Att placera en egen cistern på gården eller industriområdet kan vara både kostnadseffektivt och klimatsmart i form av minskade transporter och tidsvinster. Vi tillhandahåller cistern och pumplösningar i alla storlekar anpassade efter Ert behov.
CISTERNER
CANOILs dubbelmantlade cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2″, sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Vi har cisterner från 1 till 100 kubikmeters kapacitet.
PUMPAR
Vi har pumplösningar från enklaste handpump till avancerade högflödespumpar. Det finns en lösning för alla behov.
TANKSTATIONER
CANOILs erbjuder kompletta tankstationer utrustade med cistern i valfri storlek, anpassat pumpsystem och betalkortssystem. Tankstationerna kan utrustas med webbaserade övervakningssystem, nivålarm mm. för optimal säkerhet och användavänlighet. Tankstationerna kan anpassas för ett eller flera bränslen, spolarvätska, additiv mm. Vi hjälper Er med tillstånd och kontakt med myndigheter för placering av cistern.
ADMINISTRATION
Ingen lust med pappersarbetet? Låt oss sköta driften hela vägen till fakturering av kortinnehavaren. Kontakta info@canoil.se för att få reda på hur vi kan hjälpa er med en komplett lösning.

Vi erbjuder rikstäckande tankbilsleveranser av våra produkter. För att hjälpa dig att undvika driftstopp erbjuder vi även automatiska leveranser och nivåövervakning. Vi gör dessa med hjälp av elektronisk mätutrustning som övervakar nivån i din cistern via ett enkelt webbgränssnitt.

Med hjälp av systemet får du som kund dessutom en enkel överblick av förbrukning, lager och leveranspunkter.

Kontakta info@canoil.se om du vill ha mer information om våra tjänster för automatiska leveranser och nivåövervakning.

Vi tillhandahåller en rad olika tjänster inom teknisk service, underhåll och ombyggnation av anläggningar.

ANLÄGGNINGSBESIKTNING

Innan Ni byter bränsle i en anläggning är det av yttersta vikt att det utförs en besiktning av anläggningen för att säkerställa att cistern, kopplingar, packningar och filter är av rätt kvalitet och skick för att klara det nya bränslet.

Vi utför besiktningar av brännaranläggningar för att säkerställa att Er anläggning är i gott skick, samt anpassade och lämpliga för drift med tilltänkt bränsle.

OMSTÄLLNING AV ANLÄGGNING

Behöver Ni utföra några justeringar på er anläggning inför ett bränslebyte så kan vi hjälpa till med att anpassa Er anläggning så att den uppfyller de krav som finns för drift med det nya bränslet.

Tank och cistern

CANOILs dubbelmantlade cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2″, sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Vi har cisterner från 1 till 100 kubikmeters kapacitet.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Oljebrännare behöver regelbunden service och underhåll för att fungera optimalt.

Vi utför service och underhåll på Er anläggning för att få högsta möjliga driftsäkerhet samt längsta möjliga livslängd på anläggningen.

Kontakta order@canoil.se för beställning.

HYRTANKAR

Hyr tank för kortare eller längre tid och beställ bränsle från oss.

Vi erbjuder bränsletankar i storlekarna 2m³, 3m³,10m³, 20m³ och 30m³ för uthyrning. Transporten sker med kranbil. Se till att du har ett avjämnat underlag att ställa tanken på.

Tankarna på 10m³ står i 20ft container, 20m³ och 30m³ står i vagga. Tankarna på 2m³ och 3m³ har lyftöglor och gaffeluttag och är konstruerade för att flyttas när tanken är full med bränsle. Den låsbara luckan låser och säkrar pumputrustningen och bränsleportarna som kan driva dieseldrivna aggregat och pumpa bränsle även när luckan är låst. Tankarna är dubbelmantlad 110% och uppfyller de senaste miljökraven.

 

UTRUSTNING SOM INGÅR

Standard (förmonterat)

· Elektroniskt överfyllnadsskydd

· Tankbilskoppling

· Analog & digital nivåmätare · Sugledning

· 230V pump (56L/min) Digital nivåmätare

 

Digital nivåmätare

· Gör det enklare för dig att mäta dina tankar på svåråtkomliga platser.

· Uppdateras med timvärden som standard 3ggr/dygn

· Upp till 3 års batterilivslängd under normala förhållanden

· Enkel åtkomst till nivå och volymdata

· 4G/LTE CAT-M1 för optimal täckning

 

PUMPAUTOMAT MED MOLNBASERAD ÖVERVAKNING (TILLVAL)

· Systemet knyter automatiskt ihop tankningar mot användaren, fordon och  registreringsnummer med timmar och kilometer om så önskas.

· Användare använder en SmartPhone med en app för att identifiera sig för tankning.

· Med detta system hamnar all data i molnet direkt via användarens mobiltelefon och därför  behövs inget internet.

· Alla inställningar på dessa enheter, statistik och hantering av användare sköts via  webbportalen som är molnbaserad.

CISTERN OCH TANKSTATION

Att placera en egen cistern på gården eller industriområdet kan vara både kostnadseffektivt och klimatsmart i form av minskade transporter och tidsvinster. Vi tillhandahåller cistern och pumplösningar i alla storlekar anpassade efter Ert behov.

 

CISTERNER

CANOILs dubbelmantlade cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2″, sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Vi har cisterner från 1 till 100 kubikmeters kapacitet.

 

PUMPAR

Vi har pumplösningar från enklaste handpump till avancerade högflödespumpar. Det finns en lösning för alla behov.

 

TANKSTATIONER

CANOILs erbjuder kompletta tankstationer utrustade med cistern i valfri storlek, anpassat pumpsystem och betalkortssystem. Tankstationerna kan utrustas med webbaserade övervakningssystem, nivålarm mm. för optimal säkerhet och användavänlighet. Tankstationerna kan anpassas för ett eller flera bränslen, spolarvätska, additiv mm. Vi hjälper Er med tillstånd och kontakt med myndigheter för placering av cistern.

 

ADMINISTRATION

Ingen lust med pappersarbetet? Låt oss sköta driften hela vägen till fakturering av kortinnehavaren. Kontakta info@canoil.se för att få reda på hur vi kan hjälpa er med en komplett lösning.

PEJLSYSTEM OCH AUTOMATLEVERANS

Vi erbjuder rikstäckande tankbilsleveranser av våra produkter. För att hjälpa dig att undvika driftstopp erbjuder vi även automatiska leveranser och nivåövervakning. Vi gör dessa med hjälp av elektronisk mätutrustning som övervakar nivån i din cistern via ett enkelt webbgränssnitt.

Med hjälp av systemet får du som kund dessutom en enkel överblick av förbrukning, lager och leveranspunkter.

Kontakta info@canoil.se om du vill ha mer information om våra tjänster för automatiska leveranser och nivåövervakning.

SERVICE OCH UNDERHÅLLSTJÄNSTER

Vi tillhandahåller en rad olika tjänster inom teknisk service, underhåll och ombyggnation av anläggningar.

ANLÄGGNINGSBESIKTNING

Innan Ni byter bränsle i en anläggning är det av yttersta vikt att det utförs en besiktning av anläggningen för att säkerställa att cistern, kopplingar, packningar och filter är av rätt kvalitet och skick för att klara det nya bränslet.

Vi utför besiktningar av brännaranläggningar för att säkerställa att Er anläggning är i gott skick, samt anpassade och lämpliga för drift med tilltänkt bränsle.

OMSTÄLLNING AV ANLÄGGNING

Behöver Ni utföra några justeringar på er anläggning inför ett bränslebyte så kan vi hjälpa till med att anpassa Er anläggning så att den uppfyller de krav som finns för drift med det nya bränslet.

Tank och cistern

CANOILs dubbelmantlade cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2″, sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Vi har cisterner från 1 till 100 kubikmeters kapacitet.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Oljebrännare behöver regelbunden service och underhåll för att fungera optimalt.

Vi utför service och underhåll på Er anläggning för att få högsta möjliga driftsäkerhet samt längsta möjliga livslängd på anläggningen.

Kontakta order@canoil.se för beställning.